skip to Main Content

Проект и реализация (частично)  на нов апартамент в София

  • Ремонтни дейности
  • Настилки 
  • Фаянс/Теракот
  • Санитария
  • Климатизация
  • Ел. инсталация
  • ВиК инсталация
  • Мебели по  проект
  • Уреди
  • Мениджмънт

© 2019, Стил Билд Груп ООД. Всички права запазени! „СТИЛ БИЛД ГРУП“ и логотипите са запазени търговски марки на „Стил Билд Груп ООД“ за територията на България Всяко неправомерно използване на нашaтa регистриранa търговскa маркa, словни и графични, ще бъде предмет на съдебно преследване според законите за авторското право, действащи в Република България и другите страни, където e запазенa тези търговскaтa маркa Всички материали, в това число статии,снимки и проекти, са обект на авторско право и са защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроизвежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този сайт или някаква част от него, без изричното съгласие на автора.

Back To Top