Основен ремонт

Цялостно обновяване на Вашето жилище

Да заживеете в съвсем ново жилище не винаги значи да си купите такова.

Основен ремонт на жилището с нова конфигурация, правилно зониране, цветово и светлинно оформление, както и използването на различни материали в интериора би ви създало усещането за едни напълно различен дом.

Основен ремонт

Дори малките жилища имат много възможности за изграждане на различни зони, стига те да бъдат проектирани функционално. Съчетани със светлината и правилно използваните цветове, това би довело до визуално, много по-просторно помещение.

При по-големите жилища едно подобно преобразяване, ще ви създаде много повече удобства и уют.

Цялостното обновяване на апартамент протича на няколко етапа.

1. Първи етап – Оглед и изготвяне на проект на желаните промени.

Това е схематичен план на зонирането, включващ преконфигуране на преградните стени (ако има такова). Препроектиране на входящата светлина (промяна или преоразмеряване на прозорците)

2. Втори етап – Уточняване на промени в инсталациите -ел. ВиК, ОВиК и др

3. Трети етап– Гипсокартон – стени, таван и осветление. Тук се уточнява използването и преконфигурирането на съществуващи стени и тавани, както и промени в  осветлението.

4 Четвърти етап– уточняване на  изпозлвани настилки, мазилки, тапети, плочки и др. Избраните се предоставят в електронна книга с необходими размери и ценоразпис. По желание  се визулаизират в 3D проект.

5. Пети етап – Мебели по проект – добавяне на мебели по проект или изготвяне на електронна книга и 3D визуализация (по желание) на налични мебели  с описание на производител и цени.

6. Шести етап–  Уточняване на уреди, осветление , автоматизация,поръчки и доставки от външни фирми/партньори и тн.

7. Седми етап – финален бюджет – определяне на цялата стойност на проекта в т.ч интериорния дизайн (цялостен или частичен) и реализацията. На този етап се добавят и финални промени и се фиксират сроковете.

  Реализация на проекта

В процеса на реализация има технологична последователност , която се задава и спазва , спямо особеностите на проекта. Наш технически ръководител контролира този процес, качеството на работа, а координатор на обекта следи за срокове , навременни доставки и организацията на самият обект.

Всички етапи могат да се преконфигурират в процеса на работа. Цялостния проект е съобразен с желанията и бюджета на клиента.

 

Ако имате въпроси или желаете изготвяне на проект , свържете се с нас

Станете наш клиент

Ние ще преобразим Вашето жилище в уютен дом.